Rørlegger og VVS Yrket i Tromsø

Et oppslagsverk | Sist oppdatert 13 dager siden

Samarbeid med vvs norge

Få gratis tilbud på rørlegger arbeid i hjemmet ditt.

SKAL DU BLI EN RØRLEGGER?

Det å bli en rørlegger anses som et trygt yrke i fremtiden. Les våre tekster nedenfor for mer om hvordan en hverdag ser ut for en rørlegger.

SER DU ETTER EN RØRLEGGER?

Bruk skjemaet ovenfor for å få uforpliktende tilbud på din neste rørleggerjobb.

TYPISKE OPPGAVER I VVS YRKET

MEST UTFØRTE OPPGAVER I HVERDAGEN TIL EN RØRLEGGER

01.

oppussing av bad

Mange pusser hver måned opp badet sitt, og da må de bruke rørlegger.

02.

LEGGE NYE RØR

For eksempel i et nytt bygg er en rørlegger en viktig brikke, da alle rørene må legges av en fagperson, nemlig rørlegger.

03.

HASTEJOBBER

Plutselig sprekker en rørledning eller noen får en vannlekasje. Da må rørleggeren raskt på plass for å fikse feilen.

HVA BETYR VVS?

HVA BETYR VVS?

VVS er et ord de fleste kjenner igjen. VVS står for varme-, ventilasjons-, og sanitærteknikk, og er et samlebegrep på installasjon og bruk av varmeløsninger, ventilasjon, samt miljø- og sanitæranlegg i ulike bygg:

Varmeteknikk går ut på å tilby og installere varmeløsninger til boliger og anleggsbygg. Disse løsningene kan komme i form av brensel, solvarme, elektrisk energi, varmepumper, varmtvannsanlegg, og mer.

Ventilasjonsteknikk sørger for at man opprettholder riktig fuktighetsnivå, temperatur, og luftkvalitet i et rom til enhver tid. Nå for tiden styrer ventilasjonsanleggene seg selv, slik at man ikke trenger å justere på noe manuelt – denne reguleringen kan være mer eller mindre sofistikert, noe som vil påvirke de tre faktorene nevnt tidligst i dette avsnittet.

Sanitærteknikk omfatter rørleggerarbeid for privatboliger og næringsbygg, og sørger for at beboere har rikelig tilgang på vann for deres ulike behov. Rørleggerarbeid er kanskje den delen av VVS som de fleste forbinder med begrepet, og refererer generelt til installasjon og bruk av rør, avløpssystemer, toaletter, vasker og annet inventar som brukes til vann- eller kloakktransport eller behandling. Det kan også referere spesifikt til vanndistribusjonsnettverk som er satt opp når det ikke er en rennende vannkilde nær nok for menneskelig bruk (for eksempel i avsidesliggende områder). Ofte vil VVS-selskaper tilby en kombinasjon av rørleggertjenester og alt av baderomsutstyr man kan trenge.

Ordet “rørleggerarbeid” kommer fra et latinsk ord, plumbum, som betyr bly. I det gamle Roma brukte de bly i rørsystemene sine fra omtrent år 200 til 250 e.Kr., og det har også blitt brukt mye i middelalderen – noe som i senere tid har blitt oppdaget å ha vært helseskadelig. Dette er en av hovedgrunnene til at det ikke lenger er lov til å bruke bly i rørleggerarbeid.

Selv om våre nåværende VVS-tjenester tar i bruk høymoderne utstyr som kun nylig har blitt oppfunnet, så har de tre elementene varme, luft, og rørlegging vært viktige behov i mange tusen år – fra huleboernes vinterbål, til indianernes luftehull i deres lavvoer, til romernes rørsystem. 

Hva gjør en rørlegger?

Hva gjør en rørlegger?

Vann er en herlig ting. Vi bruker vann i alle mulige slags sammenhenger, enten det er for å drikke, dusje, lage mat, vaske bilen, eller vanne plantene i huset. Til tross for at vi bruker dette stoffet hver bidige dag, og er så avhengige av det, så er det sjelden mange av oss som tenker på hvem det er som gjør at vi kan ha så enkel tilgang på alt dette vannet – helt til ting går galt.

Når vasken er tett, doen renner over, rørene fryser, eller kjøkkenkrana lekker, tar det ikke lang tid før man må tilkalle rørlegger. Kanskje prøver man å fikse ting selv ved å la varmtvann stå og tappe lenge når rørene har fryst, eller man brygger opp Plumbo for å etse vekk fettet som kan ha tettet opp rørene. Men noen ganger så holder det ikke med gjør-det-selv metoder, og da må man tilkalle profesjonell hjelp fra rørlegger.

Men hva gjør egentlig en rørlegger? Hvorfor er de viktige? Og hvilket utstyr bruker de, som gjør at de får til å fikse ting som vi ikke får til å fikse? Dette, og mer, svarer vi på i denne artikkelen, basert på vår samtale med bedriften VVS24 i Tromsø. (Hold i minne at selv om vi pratet med en kar fra Tromsø, så gjelder følgende informasjon for rørleggere i hele Norge.)

Hva gjør en rørlegger, og hvilke hovedoppgaver har de?

Avhengig av hvilken type arbeid en rørlegger gjør, kan jobbdagen deres variere. Noen av de vanligste jobbene en rørlegger har er å installere og reparere vasker, toaletter og badekar i eneboliger. De hjelper også folk med å installere og reparere alle slags rørleggersystemer i næringsbygg. Videre har de mange ferdigheter som de bruker hver dag for å fullføre alle oppgavene sine. Rørleggere må kanskje til og med kunne fikse varmtvannsberedere når de er “ute i felten”!

Hovedoppgavene til en rørlegger

Hovedoppgavene til en rørlegger, altså hva rørlegger yrket går ut på, er å reparere eller installere rørleggersystemer, vedlikeholde rør, forhindre eventuelle vannlekkasjer, og sikre systemets helse.

En viktig del av jobben er å observere sanitærforholdet i en bygning før arbeidet starter. I denne prosessen vil rørleggeren sjekke om området har lekkasjer, om det er noen rør som trenger reparasjon eller utskifting, eller om det er problemer med vannføringen i forskjellige områder av bygget. De vil så forsøke å identifisere de grunnleggende årsakene til eventuelle rørleggerproblemer, og foreslå mulige løsninger.

Når rørleggerjobben har fått oversikt, vil de ofte utføre en eller flere av følgende oppgaver:

  • Åpning og lukking av rør;
  • Utbytting av komponenter;
  • Fremstilling av nye komponenter;
  • Montering av nye armaturer;
  • Inspeksjon og testing av systemer.

Hvorfor er rørleggere viktige?

Rørleggere er involvert i noen av de mest essensielle tjenestene som vi er helt avhengig av: vann- og avløpsvannbehandling. Å være ansvarlig for disse oppgavene har gitt rørleggere et samfunnsansvar for å gi rent vann til alle innbyggere. Rørleggere er altså avgjørende for vedlikehold av både infrastrukturen, hjemmet, og livet vårt.

Hvilket utstyr bruker en rørlegger?

Rørleggerjobben krever mye verktøy og utstyr, og det finnes mange forskjellige typer verktøy som brukes i arbeidet de gjør. Det viktigste som rørleggere bør ha er skiftenøkkelen. Annet utstyr inkluderer bøtter, dyser, spader, bor, og rørkuttere, samt lirkestenger (for å fjerne rørklemmer), skralle for å løsne rørmuttere, og ulike typer nåletang for fjerning av fastkjørte beslag. Disse verktøyene varierer avhengig av hva slags rørleggerarbeid som må utføres, enten det er å installere eller reparere rør, vannvarmeanlegg, toaletter, vasker, kraner, eller dusjer.

Hvordan er det å jobbe som rørlegger?

Å jobbe som rørlegger kan være stressende og vanskelig. Det handler ikke bare om å flytte rør og gjøre rørleggerarbeid – det handler også om å forstå mennesker, og å håndtere stresset de kanskje føler når det oppstår lekkasjer og andre problemer i hjemmene deres. Alle er jo godt kjent med kostnadene og skadene som vannlekkasjer kan medføre.

Videre krever jobben at man får skitne hender, vondt i ryggen, og ofte, dårlig nattesøvn når man må betjene ethvert rop om hjelp, når som helst på dagen eller natten. Å være rørlegger er altså på ingen måte lett, men det er den typen arbeid som får en til å føle at man gjør noe viktig for samfunnet.

hVA SIER ANDRE RØRLEGGERE?

Hva sier 3 rørleggere i Norge om yrket sitt? Angrer de på at de ble rørlegger eller er de fornøyde med valget sitt?


Jeg er veldig glad for at jeg valgte å bli rørlegger. Som lærling kom jeg raskt ut i jobb og stortrives i en slik rørlegger karriere.

Johnny

Variert hverdag, bra betalt, ute blant folk. Tipp topp.

Henrik

Angrer ikke et sekund på at jeg ble rørlegger. Passer spesielt for de som er praktiske av seg.

Heidi

TRENGER DU RØRLEGGER?

Bruk skjemaet øverst på siden så får du hjelpen du trenger. Eller ring rørleggervakten:

+47 470 67 379