HVA BETYR VVS?

HVA BETYR VVS?

VVS er et ord de fleste kjenner igjen. VVS står for varme-, ventilasjons-, og sanitærteknikk, og er et samlebegrep på installasjon og bruk av varmeløsninger, ventilasjon, samt miljø- og sanitæranlegg i ulike bygg:

Varmeteknikk går ut på å tilby og installere varmeløsninger til boliger og anleggsbygg. Disse løsningene kan komme i form av brensel, solvarme, elektrisk energi, varmepumper, varmtvannsanlegg, og mer.

Ventilasjonsteknikk sørger for at man opprettholder riktig fuktighetsnivå, temperatur, og luftkvalitet i et rom til enhver tid. Nå for tiden styrer ventilasjonsanleggene seg selv, slik at man ikke trenger å justere på noe manuelt – denne reguleringen kan være mer eller mindre sofistikert, noe som vil påvirke de tre faktorene nevnt tidligst i dette avsnittet.

Sanitærteknikk omfatter rørleggerarbeid for privatboliger og næringsbygg, og sørger for at beboere har rikelig tilgang på vann for deres ulike behov. Rørleggerarbeid er kanskje den delen av VVS som de fleste forbinder med begrepet, og refererer generelt til installasjon og bruk av rør, avløpssystemer, toaletter, vasker og annet inventar som brukes til vann- eller kloakktransport eller behandling. Det kan også referere spesifikt til vanndistribusjonsnettverk som er satt opp når det ikke er en rennende vannkilde nær nok for menneskelig bruk (for eksempel i avsidesliggende områder). Ofte vil VVS-selskaper tilby en kombinasjon av rørleggertjenester og alt av baderomsutstyr man kan trenge.

Ordet “rørleggerarbeid” kommer fra et latinsk ord, plumbum, som betyr bly. I det gamle Roma brukte de bly i rørsystemene sine fra omtrent år 200 til 250 e.Kr., og det har også blitt brukt mye i middelalderen – noe som i senere tid har blitt oppdaget å ha vært helseskadelig. Dette er en av hovedgrunnene til at det ikke lenger er lov til å bruke bly i rørleggerarbeid.

Selv om våre nåværende VVS-tjenester tar i bruk høymoderne utstyr som kun nylig har blitt oppfunnet, så har de tre elementene varme, luft, og rørlegging vært viktige behov i mange tusen år – fra huleboernes vinterbål, til indianernes luftehull i deres lavvoer, til romernes rørsystem.