Hva gjør en rørlegger?

Hva gjør en rørlegger?

Vann er en herlig ting. Vi bruker vann i alle mulige slags sammenhenger, enten det er for å drikke, dusje, lage mat, vaske bilen, eller vanne plantene i huset. Til tross for at vi bruker dette stoffet hver bidige dag, og er så avhengige av det, så er det sjelden mange av oss som tenker på hvem det er som gjør at vi kan ha så enkel tilgang på alt dette vannet – helt til ting går galt.

Når vasken er tett, doen renner over, rørene fryser, eller kjøkkenkrana lekker, tar det ikke lang tid før man må tilkalle rørlegger. Kanskje prøver man å fikse ting selv ved å la varmtvann stå og tappe lenge når rørene har fryst, eller man brygger opp Plumbo for å etse vekk fettet som kan ha tettet opp rørene. Men noen ganger så holder det ikke med gjør-det-selv metoder, og da må man tilkalle profesjonell hjelp fra rørlegger.

Men hva gjør egentlig en rørlegger? Hvorfor er de viktige? Og hvilket utstyr bruker de, som gjør at de får til å fikse ting som vi ikke får til å fikse? Dette, og mer, svarer vi på i denne artikkelen, basert på vår samtale med bedriften VVS24 i Tromsø. (Hold i minne at selv om vi pratet med en kar fra Tromsø, så gjelder følgende informasjon for rørleggere i hele Norge.)

Hva gjør en rørlegger, og hvilke hovedoppgaver har de?

Avhengig av hvilken type arbeid en rørlegger gjør, kan jobbdagen deres variere. Noen av de vanligste jobbene en rørlegger har er å installere og reparere vasker, toaletter og badekar i eneboliger. De hjelper også folk med å installere og reparere alle slags rørleggersystemer i næringsbygg. Videre har de mange ferdigheter som de bruker hver dag for å fullføre alle oppgavene sine. Rørleggere må kanskje til og med kunne fikse varmtvannsberedere når de er “ute i felten”!

Hovedoppgavene til en rørlegger

Hovedoppgavene til en rørlegger, altså hva rørlegger yrket går ut på, er å reparere eller installere rørleggersystemer, vedlikeholde rør, forhindre eventuelle vannlekkasjer, og sikre systemets helse.

En viktig del av jobben er å observere sanitærforholdet i en bygning før arbeidet starter. I denne prosessen vil rørleggeren sjekke om området har lekkasjer, om det er noen rør som trenger reparasjon eller utskifting, eller om det er problemer med vannføringen i forskjellige områder av bygget. De vil så forsøke å identifisere de grunnleggende årsakene til eventuelle rørleggerproblemer, og foreslå mulige løsninger.

Når rørleggerjobben har fått oversikt, vil de ofte utføre en eller flere av følgende oppgaver:

  • Åpning og lukking av rør;
  • Utbytting av komponenter;
  • Fremstilling av nye komponenter;
  • Montering av nye armaturer;
  • Inspeksjon og testing av systemer.

Hvorfor er rørleggere viktige?

Rørleggere er involvert i noen av de mest essensielle tjenestene som vi er helt avhengig av: vann- og avløpsvannbehandling. Å være ansvarlig for disse oppgavene har gitt rørleggere et samfunnsansvar for å gi rent vann til alle innbyggere. Rørleggere er altså avgjørende for vedlikehold av både infrastrukturen, hjemmet, og livet vårt.

Hvilket utstyr bruker en rørlegger?

Rørleggerjobben krever mye verktøy og utstyr, og det finnes mange forskjellige typer verktøy som brukes i arbeidet de gjør. Det viktigste som rørleggere bør ha er skiftenøkkelen. Annet utstyr inkluderer bøtter, dyser, spader, bor, og rørkuttere, samt lirkestenger (for å fjerne rørklemmer), skralle for å løsne rørmuttere, og ulike typer nåletang for fjerning av fastkjørte beslag. Disse verktøyene varierer avhengig av hva slags rørleggerarbeid som må utføres, enten det er å installere eller reparere rør, vannvarmeanlegg, toaletter, vasker, kraner, eller dusjer.

Hvordan er det å jobbe som rørlegger?

Å jobbe som rørlegger kan være stressende og vanskelig. Det handler ikke bare om å flytte rør og gjøre rørleggerarbeid – det handler også om å forstå mennesker, og å håndtere stresset de kanskje føler når det oppstår lekkasjer og andre problemer i hjemmene deres. Alle er jo godt kjent med kostnadene og skadene som vannlekkasjer kan medføre.

Videre krever jobben at man får skitne hender, vondt i ryggen, og ofte, dårlig nattesøvn når man må betjene ethvert rop om hjelp, når som helst på dagen eller natten. Å være rørlegger er altså på ingen måte lett, men det er den typen arbeid som får en til å føle at man gjør noe viktig for samfunnet.